Τίτλος πτυχιακής εργασίας: Συνεργατική επεξεργασία κειμένου σε πραγματικό χρόνο: Μια μελέτη περίπτωσης

Εαρινό εξάμηνο 2020 Η πτυχιακή εργασία εστιάζει σε μια κατηγορία συνεργατικών εφαρμογών με το όνομα real-time collaborative text editors. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διερευνήσει τα ζητήματα που θέτουν οι εφαρμογές αυτές και τις τεχνολογικές λύσεις που υπάρχουν. Ακολούθως είναι δυνατό είτε να πραγματοποιηθεί μια συγκριτική μελέτη περίπτωσης όπου θα μελετηθούν δύο συστήματα είτε να επιλεγεί ένα σύστημα ανοικτού λογισμικού […]

Τίτλος πτυχιακής εργασίας: Μελέτη τεχνικών επαύξησης της διαλειτουργικότητας υπηρεσιών του διαδικτύου

Εαρινό εξάμηνο 2020 Η πτυχιακή εργασία εστιάζει σε τεχνικές επαύξησης της διαλειτουργικότητας υπηρεσιών του διαδικτύου έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν υψηλή προστιθέμενη αξία μέσω της χρήσης / αξιοποίησης κατάλληλα οργανομένων μετα-δεδομένων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο στο da@hmu.gr

PhD proposal: Properties of digital matter, digital traceability and digital remediation

The term digital remediation has recently received substantial attention in the field of human-computer studies. In the proposed research digital remediation anchors an attempt to match and / or transform an object, person or phenomenon with one or more digital refferents. Furthermore, the term ‘remediation’ emphasizes the process the process of transforming rather than the end result of the transformation […]

PhD defense by George Vellis and Dimitrios Kotsalis at KUL

George and Dimitrios defended their thesis successfully in front of the KUL panel on July 1st, 2019. They are now all set for the public defense which is scheduled to take place later this year.

Horizon 2020

H ομάδα του istlab συμμετείχε μαζί με άλλες ερευνητικές ομάδες του Τμήματος στην συγγραφή και υποβολή πρότασης έργου στα πλαίσια του Horizon 2020, Call: H2020-ICT-2018-2020 (Information and Communication Technologies), Type of action: RIA.

iSTLab Collaboration

iSTLab in collaboration with the High School Advisors’ Office of the Regional Education Directorate of Crete participate in Google’s ‘Computer Science for High Schools’ initiative. The 2012 event is scheduled for Thursday, 27th of September 2012 and will be hosted by the Department of Applied Informatics & Multimedia, TEI of Crete. The workshop will run in two parallel sessions, covering: […]

Postgraduate studies at TEI of Crete

The School of Applied Technologies (STEF) of the Advanced Technological Education Institution of Crete announces the postgraduate studies (Master of Science) in ‘Informatics & Multimedia’ starting from the winter semester 2012. ‘Informatics & Multimedia’ leads to a Master of Science Degree approved by the Ministry of Education, Life long Learning & Religious Affairs (Government Newspaper Release 1282/11-4-2012). Scope and objective […]

3rd International Conference on Emerging Intelligent Data and Web Technologies

The 3rd International Conference on on Emerging Intelligent Data and Web Technologies (EIDWT-2012) is dedicated to the dissemination of original contributions that are related to the theories, practices and concepts of emerging data technologies yet most importantly of their applicability in business and academia towards a collective intelligence approach. In particular, EIDWT-2012 will discuss advances about utilizing and exploiting data generated from […]

Scroll to Top