Η δράση MusiCoLab στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ

Το MusiCoLab είναι ένα ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από εθνικούς και Ευρωποαικούς πόρους για να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη τεχνολογική πλατφόρμα για την υποστήριξη της απομακρυσμένης μουσικής εκπαίδευσης σε πλαίσιο σύγχρονης και ασύγχρονης συνεργασίας

Τίτλος πτυχιακής εργασίας: Συνεργατική επεξεργασία κειμένου σε πραγματικό χρόνο: Μια μελέτη περίπτωσης

Εαρινό εξάμηνο 2020 Η πτυχιακή εργασία εστιάζει σε μια κατηγορία συνεργατικών εφαρμογών με το όνομα real-time collaborative text editors. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διερευνήσει τα ζητήματα που θέτουν οι εφαρμογές αυτές και τις τεχνολογικές λύσεις που υπάρχουν. Ακολούθως είναι δυνατό είτε να πραγματοποιηθεί μια συγκριτική μελέτη περίπτωσης όπου θα μελετηθούν δύο συστήματα είτε να επιλεγεί ένα σύστημα ανοικτού λογισμικού […]

Τίτλος πτυχιακής εργασίας: Μελέτη τεχνικών επαύξησης της διαλειτουργικότητας υπηρεσιών του διαδικτύου

Εαρινό εξάμηνο 2020 Η πτυχιακή εργασία εστιάζει σε τεχνικές επαύξησης της διαλειτουργικότητας υπηρεσιών του διαδικτύου έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν υψηλή προστιθέμενη αξία μέσω της χρήσης / αξιοποίησης κατάλληλα οργανομένων μετα-δεδομένων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο στο da@hmu.gr

PhD proposal: Properties of digital matter, digital traceability and digital remediation

The term digital remediation has recently received substantial attention in the field of human-computer studies. In the proposed research digital remediation anchors an attempt to match and / or transform an object, person or phenomenon with one or more digital refferents. Furthermore, the term ‘remediation’ emphasizes the process the process of transforming rather than the end result of the transformation […]

PhD defense by George Vellis and Dimitrios Kotsalis at KUL

George and Dimitrios defended their thesis successfully in front of the KUL panel on July 1st, 2019. They are now all set for the public defense which is scheduled to take place later this year.

Horizon 2020

H ομάδα του istlab συμμετείχε μαζί με άλλες ερευνητικές ομάδες του Τμήματος στην συγγραφή και υποβολή πρότασης έργου στα πλαίσια του Horizon 2020, Call: H2020-ICT-2018-2020 (Information and Communication Technologies), Type of action: RIA.

Scroll to Top