Μήνας: Φεβρουάριος 2020

Τίτλος πτυχιακής εργασίας: Συνεργατική επεξεργασία κειμένου σε πραγματικό χρόνο: Μια μελέτη περίπτωσης

Εαρινό εξάμηνο 2020 Η πτυχιακή εργασία εστιάζει σε μια κατηγορία συνεργατικών εφαρμογών με το όνομα real-time collaborative text editors. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διερευνήσει τα ζητήματα που θέτουν οι εφαρμογές αυτές και τις τεχνολογικές λύσεις που υπάρχουν. Ακολούθως είναι δυνατό είτε να πραγματοποιηθεί μια συγκριτική μελέτη περίπτωσης όπου θα μελετηθούν δύο συστήματα είτε να επιλεγεί ένα σύστημα ανοικτού λογισμικού […]

Τίτλος πτυχιακής εργασίας: Μελέτη τεχνικών επαύξησης της διαλειτουργικότητας υπηρεσιών του διαδικτύου

Εαρινό εξάμηνο 2020 Η πτυχιακή εργασία εστιάζει σε τεχνικές επαύξησης της διαλειτουργικότητας υπηρεσιών του διαδικτύου έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν υψηλή προστιθέμενη αξία μέσω της χρήσης / αξιοποίησης κατάλληλα οργανομένων μετα-δεδομένων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο στο da@hmu.gr

Scroll to Top