Μήνας: Απρίλιος 2018

Horizon 2020

H ομάδα του istlab συμμετείχε μαζί με άλλες ερευνητικές ομάδες του Τμήματος στην συγγραφή και υποβολή πρότασης έργου στα πλαίσια του Horizon 2020, Call: H2020-ICT-2018-2020 (Information and Communication Technologies), Type of action: RIA.

Scroll to Top