Το ερευνητικό εργαστήριο iSTLab λειτουργεί στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ), Συγκροτήθηκε το 2006 και θεσμοθετήθηκε ως ερευνητική μονάδα του Τεχνολογικού Εκπάυδετικού Ιδρύματος Κρήτης το 2007. Εκτοτε χρηματοδοτήθηκε από εθνικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και από ιδία συμμετοχή συνεργαζόμενων φορέων. Στόχος του εργαστηρίου είναι να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε επιλεγμένα γνωστικά αντικείμενα καθώς και να υποστηρίξει τους φοιτητές του Τμήματος ΗΜΜΥ του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ στην προσπάθεια τους να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες υψηλού επιπέδου. Προς αυτή την κατεύθυνση το εργαστήριο προσφέρει στους φοιτητές του τμήματος ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε επιλεγμένα τεχνολογικά πεδία που αφορούν την υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων στα οποία εμπλέκεται το εργαστήριο. Επίσης, το εργαστήριο έχει αναπτύξει συνεργασίες με τοπικές βιομηχανίες άλλα και τριτοβάθμια ιδρύματα και ερευνητικά εργαστήρια της χώρας με στόχο την υποστήριξη των αποφοίτων του Τμήματος στην ανεύρεση εργασίας ή / και την εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών.

Σήμερα το εργαστήριο είναι επανδρωμένο από μέλη ΔΕΠ, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές που εκπονούν την πρακτική τους άσκηση καθώς και από ένα μικρό αριθμό εξωτερικών συνεργατών. Οι ερευνητικές/αναπτυξιακές δραστηριότητες του iSTLab εστιάζουν σε επιλεγμένα θεματικά πεδία της πληροφορικής με έμφαση στην επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή, το σχεδιασμό λογισμικού, την μηχανική λογισμικού, την συνεργασία υποστηριζόμενη από υπολογιστή, την ηλεκτρονική δικτύωση κοινοτήτων πρακτικής, τη μοντέλο-κεντρική μηχανική διεπαφών και τις εικονικές επιχειρήσεις.

Δείτε το φυλλάδιο του iSTLab

Scroll to Top