Μήνας: Σεπτέμβριος 2021

Η δράση MusiCoLab στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ

Το MusiCoLab είναι ένα ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από εθνικούς και Ευρωποαικούς πόρους για να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη τεχνολογική πλατφόρμα για την υποστήριξη της απομακρυσμένης μουσικής εκπαίδευσης σε πλαίσιο σύγχρονης και ασύγχρονης συνεργασίας

Scroll to Top