Τίτλος πτυχιακής εργασίας: Μελέτη τεχνικών επαύξησης της διαλειτουργικότητας υπηρεσιών του διαδικτύου

Εαρινό εξάμηνο 2020

Η πτυχιακή εργασία εστιάζει σε τεχνικές επαύξησης της διαλειτουργικότητας υπηρεσιών του διαδικτύου έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν υψηλή προστιθέμενη αξία μέσω της χρήσης / αξιοποίησης κατάλληλα οργανομένων μετα-δεδομένων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο στο da@hmu.gr

Scroll to Top