Τίτλος πτυχιακής εργασίας: Συνεργατική επεξεργασία κειμένου σε πραγματικό χρόνο: Μια μελέτη περίπτωσης

Εαρινό εξάμηνο 2020

Η πτυχιακή εργασία εστιάζει σε μια κατηγορία συνεργατικών εφαρμογών με το όνομα real-time collaborative text editors. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διερευνήσει τα ζητήματα που θέτουν οι εφαρμογές αυτές και τις τεχνολογικές λύσεις που υπάρχουν. Ακολούθως είναι δυνατό είτε να πραγματοποιηθεί μια συγκριτική μελέτη περίπτωσης όπου θα μελετηθούν δύο συστήματα είτε να επιλεγεί ένα σύστημα ανοικτού λογισμικού (π.χ. Etherpad , Conclave) και να εκεταστούν σενάριο επαύξησης της λειτουργικής του δυνατότητας με την ανάπτυξη πρόσθετων συστατικών.

Χρήσιμες πληροφορίες υπάρχουν στο video.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο στο da@hmu.gr

Scroll to Top